Kippervervoer


Onze vrachtauto's worden worden hoofdzakelijk ingezet voor kippervervoer en containervervoer.
Ze zijn onder andere voorzien van autolaadkranen (met knijpbak of stenenklem), containerafzetsystemen (Kabel), portaalsysteem, en vaste kippers (2-zijdig).

Om een goede indruk te krijgen van de mogelijkheden van onze vrachtauto's hebben wij een aantal afbeeldingen geplaatst.

Heeft u vragen? belt u dan met 0546-861130Kipper 6x6 met kraan

Inzet:

Vervangen riolering en reconstructie van de Lelyweg en Dollegoorweg te Almelo
Afvoeren van puin en zand

Containerauto en mobiele kraan

Inzet:

Particulier

Achter de Molen te Almelo
Aanvoer- en aanbrengen/profileren vulzand t.b.v.betonvloer

Kipper 6x6 wsg met kraan

Inzet:

Reconstructie en rioleringswerkzaamheden Geerdinksweg te Hengelo
aanvoer menggranulaat 0/31,5

Kipper 6x6 wsg

Inzet:

De grenzen Almelo
Aanvoer bomengrond, afvoeren puin

Vrachtauto 6x6 met kraan

Inzet:

Geerdinksweg te Hengelo
zand verdelen in toekomstig voetpad d.m.v. autolaadkraan

Vrachtauto 6x6 met kraan

Inzet:

Laden vracht menggranulaat 0/31,5 va Reststoffen Centrum Borne

Containerauto's Kippers

Inzet:

Laden stampbeton en stelspecie bij RMA te Almelo voor gebruik in de wegenbouw

Containerauto Kipper

Inzet:

Nieuwbouw Stadhuis te Almelo
Afvoeren van puin en grond

Containerauto met autolaadkraan 22 ton

Inzet:

kabelhaspelvervoer t.b.v. ondergrondse infra

Mobiele kraan en kipper

Inzet:

Particulier

Achter de Molen te Almelo
Laden- en afvoeren puin van gesloopte loods

Kipper 6x6 wsg met kraan

Inzet:

Vervoer grond vanaf reconstructiewerkzaamheden Violierstraat Almelo

containerauto 6x6 met kraan

Inzet:

Particulier

Rooien- en afvoeren boskage-groenafval

Minishovel vrachtauto 6x6 met kraan

Inzet:

Particulier

Aanvoeren straatzand terras te Almelo

Vrachtauto 6x6 wsg

Inzet:

Nijreessingel te Almelo freeswerk

Containerauto kipper

Inzet:

Containervervoer
Zand vervoer
Grondvervoer
Puin vervoer
Menggranulaten vervoer
vervoer van stelspecie en stampbeton
Afvalcontainers
Groenafval
Tuinafval

Kipper met kraan

Inzet:

Vervoer van stelspecie, gestabiliseerd zand, stampbeton va TRM te hengelo

Kipper vrachtauto 6x6 wsg

Inzet:

Bornsestraat Weideweg te Hengelo afvoeren freesasfalt

Containerauto 6x6 met kraan

Inzet:

Laden- en afvoeren grond

Kipper 6x6 wsg

Inzet:

Virulyweg te Almelo Aanvoer menggranulaat 0/31,5