Sloopwerk

Voor het slopen van een woning, bedrijfshal of gebouw, klein of groter.
Wij hebben het materieel en de ervaring om dit op vakkundige wijze uit te voeren.Totaalsloop woning

Slopen woning incl. afvoeren alle vrijkomende afvalstoffen

Slopen fundatie t.b.v. bouw bedrijfshal

Opdrachtgever: Aannemersbedrijf J. Ter Host

Slopen/verkleinen van betonfundatie middels hydraulische sloophamer (prikker)
Afvoeren vrijkomend puin naar puinbrekerij

Na het sloopwerk volgde de uitvoering van het grondwerk.

Slopen bedrijshal

Slopen van oude bedrijfshal inclusief het afvoeren van alle vrijkomende afvalstoffen.
Aansluitend zijn wij gestart met de uitvoering van het grondwerk ter realisatie van de nieuwe bedrijfshal.

Slopen Kas

Slopen van de Kas van het voormalige "Groencentrum" gelegen aan de Van Rechteren Limpurgsingel te Almelo.

Boskage rooien

Renovatiesloop

Opdrachtgever: Aannemersbedrijf J. Ter Horst

het gedeeltelijk slopen van een gebouw om plaats te maken voor uitbreiding.
Na de sloopwerkzaamheden hebben wij ook het benodigde grondwerk t.b.v. de nieuwbouw uitgevoerd. Bestaande uit: ontgraven grond, afvoeren grond, aanbrengen grondverbetering, aanvullen rondom bouw.

Woning slopen

Opdrachtgever: Aannemersbedrijf J. Ter Horst

Totaalsloop woning incl. afvoeren vrijkomend afval.

Renovatie sloop

Opdrachtgever: Aannemersbedrijf J. Ter Horst

Slopen- en afvoeren betonvloer.
Ontgraven- en afvoeren zand t.b.v. geisoleerde betonvloer.